Två dagar i rad har DN haft helsidesartiklar med höga svarta rubriker över fyra spalter.  

Måndag:           Privat kapital behövs för att klara äldreomsorgen. 
Idag, tisdag:  ” Många äldre har inte förmåga att välja sin omsorg”.

   Det handlar alltså om vård och omsorg, och det får vi naturligtvis tacka för.

   Men i dessa kaskader av ord finns inte en enda positiv mening. Allt är bara elände och bekymmer. Vi bara kostar pengar, vi är “för skröpliga att välja”, en undersökning visar att “drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar de förmågor som behövs för att göra dessa val”. “De äldre kan inte agera som rationella och välinformerade kunder”.  Inte ens 40-talisterna slipper bli påminda om vilken börda de kommer att bli för vårt land, när de fyllt 80. 

  Alerta, friska, icke avtubbade äldre människor,  som inte belastar välfärdskontot med en enda krona, finns helt enkelt inte. Det måste alla som läser dessa artiklar förstå.

  Ack, vi stackars gamlingar, måste vi inte känna vårt ansvar och lägga oss ner och dö innan vi välter hela landets ekonomi.

   Hur skulle det vara om författarna till dessa artiklar, Bettina Meinow, fil dr, Marti Parker, docent, Mats Thorslund, professor och Jens Magnusson, välfärdsekonom, tittade upp från siffrorna en  stund och såg sig om i verkligheten.

   De är också varmt välkomna att titta in på vår sida www.fjardealdern.se!