Så har Mitt Nu Seniorernas plats i media gjort sin debut den stora Seniormässan i Stockholm.
Tusentals personer har i tre dagar rört sig kring Mitt Nu,
hundratals har varje dag stannat vid Mitt Nu för att få veta mera om  vad vi vill med vårt seniormagasin och vad vi bjuder på där.

“Så det är  som  en tidning som man får gratis?”,
sade en man förvånat, sedan han stått en stund och knappat sig runt bland artiklar och bloggar som fanns att se på vår dator. Och det är ju just det vi vill vara.

En kvinna i rullstol var speciellt intresserad av våra resereportage och  berättade att hon och hennes man börjat resa både ofta och långt sedan de blivit pensionärer.  Att vara rörerelsehindrad såg hon inte som något problem, vänlighet och hjälpsamhet mötte de överallt. “Och när vi är hemma sitter jag vid min dator varje dag”, sade hon, och hon gjorde som de flesta av dem vi pratade med,  hon antecknade sig för det nyhetsbrev som kommer att mejlas ut till alla intresserade ett par gånger i månaden.

Ja, många skiftande tankar och öden fick vi ta del av, när vi visade exempel på våra artiklar. Flera beättade om sin vånda inför kommande pensionering, många plågades av sin ensamhet.
Ett ord, ett enda ord kunde leda till långa samtal samtal och diskussioner.

Enda svårigheten var ljudnivån  som ibland  blev en riktig plåga i denna stora hall med hårda ytor i  väggar och tak.

Ett ord, ett enda ord kunde också ge märkliga och lustiga sammanträffande. Som när jag träffade estradören och frilandsskribenten Annika Reuter. Hon gjorde reklam för sina trästadsvandringar i Nora, och hon var klädd som en liten  gumma från just Nora. Av ett enda litet ord avslöjades vår barndoms gemensamma dialekt, vi är båda från Västerviks skärgård,  och därmed också att vi hade ett otal gemensamma bekanta och nära vänner.
En dialekt som jag för övrigt fick kämpa mycket för inte tala under min radiotid på 1960-talet.
Dialekter ville man inte höra i radion på den tiden.

         Men nu blev vår nästan helt bortglömda dialekt en riktigt glad pratstund i Mitt NU