Drev är ett ord i tiden, och drevet går alltför ofta lika enspårigt i media som bland jägare i skogen. Jagar man älg, så sneglar man inte efter tjäder och hare. 
Har tidningarna fått upp ett spår så följer de det passionerat. Ett byte, en åsikt i taget.

På kvällen i jaktstugan drar jägarna sina skrönor, den ena mera dramatisk än den andra. 
I alla medier berättar journalisterna, ledarsidorna och insändarspalterna samma just aktuella händelse eller fråga.  

Bäst är det att skjuta en tolvtaggare. Att speja, avvakta, låta skottet gå – och där ligger den.

Bästa bytet i media är en riktigt rafflande och sorglig händelse . Man vänder på alla stenar, inte för att hitta en enda ljuspunkt, en enda avvikande mening, man vänder dem för att hitta det man vill hitta.

I stugorna fylls frysboxarna med härliga stekar för många goda måltider. Mästerskytten gör kanske en jakttrofe av det imponerande hornet och sätter upp det på väggen.

Vid TVn snaskar vi alla i oss sorgligheterna och ensidigheten som vore det smågodis.
En riktig drevkarl i media kanske hoppas på ett fint journalistpris.

De ivrigaste jägarna hittar säkert nya jaktbyten, när älgjakten är över.
Media hittar alltid nya skandaler som vi kan beskärma oss över.

Drevet går…