”Ingrid byggde denna mur”

 

Min far reste en gång gärdesgårdar kring ägorna till Ytterby 1:6, som var hans fädernegård.

Gården har nu övergått i annans ägo, och hans dotterdotter reser stenmurar kring den delen av gården som tillhör henne och hennes syskon. Som blivit deras sommarviste och som håller tråden med åtta generationer bakåt i tiden levande.

 

Så här började det.

De gamla päronträden vid Amandas stuga grönskar varje vår och ger fortfarande frukt, men päronen ruttnar nästan i samma stund de mognar och faller till marken. Men träden får stå kvar.

Häcken som avskärmar den forna tomtgränsen och björnbärssnåren och törnrosorna intill den måste tuktas.

Ingrid, som måste få utlopp för sin nyvunna pensionärsenergi, klipper, skär, räfsar och forslar till avskrädeshögen. Drömmer om en blomsteräng på marken ned mot båthusen, räfsar och river sönder armarna på de risiga bördorna, och kämpar vidare. Men marken under buskar och sly är stenig. Mycket stenig.

 

Före

Efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då vaknade en småländsk envishet av sällan skådat slag hos Ingrid.

 

I fantasin ser hon marken hon röjt fylld av blåklockor, käringtand och mandelsblom. Hon köper påsar med frön av ängsblommor och bestämmer sig för att samla och forma stenarna till en mur som ska avgränsa den blivande blomsterängen.

Hon gräver, bär och samlar stenarna och börjar bygga.

Armarna och ryggen värker, och sten läggs på sten med oförtröttlig envishet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu, efter ett år med veckor av idogt arbete, står många meter av småländska stenmurar klar. Skärmar av mot allmänningen, där de närmaste öarnas sommarboende också har sin väg till båthus och båtar. Där vildblommorna har börjat slå rot i kanten av marken börjar det likna en äng.

 

 

”Ingrid byggde muren år 2017” borde det naturligtvis på vikingavis och för kommande släktleds begrundan och beundran, stå ristat i den största stenbumlingen.

 

Men någon ”ristare” i sten finns ännu inte i familjen. Det får väl istället bli en väl försluten glasburk innehållande lämplig historisk text för eftervärlden, som göms i muren.