Mitt nu är idag att skriva min första blogg under Mitt Nu, som är det nya namnet på vår sida för seniorer på nätet.

En nystart kräver eftertanke och min fråga till mig själv idag är:
Varför vill jag skriva bloggar och artiklar för Mitt Nu?

1. Naturligtvis främst för att jag är en skrivare av ohejdad vana. Sedan jag lärde mig läsa har mina tankar och funderingar och fantasier ofta blivit nerskrivna på papper.

2. Jag vill gärna göra mina röst hörd, främst i det skrivna ordet, trots att jag är en gammal kvinna. Jag vill behålla min plats i samhället och inte bara “tiga still”. Visa att jag tänker, ser, känner och tycker.  Inte bara sitter och och väntar på min plats i vårdkön.  

3. Jag tycker det är så fantastiskt  när jag rullar tillbaka vår sida och ser  den samling bloggar och artiklar som publicerats där på nästan bara ett år.
    Allvarliga tankar kring liv och död.
    Information om hur vårt samhälle fungerar och råd om vilken hjälp vi kan få, när vi inte själva fungerar.
    Information om vår hälsa.  
    Glädjen  och vikten av kontakter mellan generationerna.
    Berättelser från förr. Livsgnistor. Matrecept.
   “Veckans bild”, som denna vecka visar hur man kan förvandla fallna höstlöv till en prunkande höstbukett.

4.  “Fjärde åldern” eller “Mitt NU för seniorer”, för mig är namnet inte det viktiga.
      Jag vill fortsätta att vara ett blad i den mångfacetterade höstbuketten som skapar denna viktiga sida tillsammans.

     Därför börjar jag nu, glad och stolt, att skriva mina artiklar och bloggar för Mitt Nu.