Sommarglimtar från Udden 6

Älggräs och johannesört tävlar om utrymmet längs den grusiga vägen där jag tar min dagliga promenad. De höga stora blåklockorna (Campanula persicifolia) är fåtaliga men ståtliga. Blåbären i vägkanten börjar mogna. Röllekan, blomman som är vit trots sitt namn, finns det bara ett fåtal av än så länge.

Det kan vara knepigt med alla olika blomnamn. Jag minns när jag en gång frågade 4-åriga Karina om hon visste namnet på vitklöver. Svaret kom utan tvekan: Gräsmatta.

När jag ser överflödet av gulmåra (galium verum) bland gräs och björnbärssnår kommer tanken: Nu blommar mannagrynen…
Det var nämligen så, att gulmåran var huvudingrediensen när jag kokade mannagrynsgröt i min lekstuga bakom den stora stenen någon gång på  i slutet av 1920-talet.