Va? Läser hon inte tidningar, tittar hon inte på TV?
Så kanske du tänker när du ser min rubrik. 

   Världen blir vänligare – hur många tror på det idag?
   Men i DN den 28 nov. fanns det en väl underbyggd och trovärdig artikel med just den rubriken. Det  kändes bra att läsa den, för precis som vi, för att använda ett klassiskt uttryck, behöver både bröd och skådespel så behöver vi också något positivt att fundera över bland allt det svåra som möter oss. 

    The Better Angels of Our Nature heter en bok, ännu inte översatt till svenska, skriven av en amerikansk psykologiprofessor, Steven Pinker, och i den hävdar han att vi troligen lever i vår arts fredligaste tidsålder. Krig blir mindre vanliga och mänskligheten mindre våldsbenägen, vi människor har kort sagt blivit hyggligare, menar han. 
    I Google finns mycket att läsa om professor Pinker. Här några exempel som han stärker sin uppfattning med enligt artikeln i DN:
    –  Under 1900-talet med sina världskrig och folkmord dog 3 % av världens befolkning i sådana katastrofer frammanade av människan. På 1600-talet reducerade t.ex. trettioåriga kriget en tredjedel av Tysklands befolkning. (Och där var ju vi svenskar “goda medhjälpare”.)
   – I Bibeln manar Gud ofta till folkmord.
   – De europeiska invandrarna såg inget stötande i att utrota Amerikas ursprungsfolk.
   – Fram till våra dagar var folkmord helt enkelt ett sätt att föra krig.
   – I Storbritannien sägs mordfrekvensen ha fallit med 90 % sedan 1300-talet.
   – Enligt en akademisk studie innehåller moderna barns TV-program  4,8 
      våldsscener jämfört med gamla tiders barnkammarrim, där siffran är 52,2.

Om vi funderar själva utan att hänvisa till professor Pinker, så vet ju alla att det inte är särskilt länge sedan hängningar och halshuggning var ett “folknöje” som samlade stora åskådarskaror också i vårt land.
   Och i Rom och andra av världens stora arenor sliter inte längre de vilda djuren människor i stycken till folkets jubel. Där vandrar instället turisterna omkring och beundrar arkitekturen.

“Brutalitet och grymhet finns kvar”, skriver journalisten  och författaren av  artikeln “Världen blir vänligare”, Nicholas Kristof, “men låt oss stanna upp ett ögonblick och visa vår tacksamhet över människans  förmåga till medkänsla och till moralisk tillväxt”.
   Översättningen är gjord av Margareta Eklöf.