På DNs Familjesida publiceras ofta kortare dikter. Lustiga episoder och allvarliga tankar. På rim ibland. Pekoral ibland. Orimmade rader,  ibland orytmiska. Ändå ofta väl värda att fundera över.
I en av veckans tidningar bidrog Rune Sigurdsson med en dikt som verkligen tangerar vår tid, och som jag tycker är värd att citera. Därför “lånar” jag den nu och låter den bli veckans blogg:

Hunger och hat

Du ondskefulla
och älskade jord
där våldet regerar
och tortyr är ett ord
som blivit för många
en realitet.

På denna planet
finns alltför mycket
av hunger och hat
och allt för litet
av frihet och mat.

Vi utforskar hela
vårt solsystem
men kan inte lösa
jordens problem.